Galaxy S21 Series: Cảm nhận từ những tín đồ công nghệ