Galaxy A72: Bộ 4 Camera 64MP, OIS đầu tiên phân khúc | Samsung