Cùng loa thanh Sony đón xuân, hân hoan khởi đầu mới!