VCCI Hải Phòng không phải là đơn vị kinh doanh

Báo DĐDN vừa nhận được kiến nghị của VCCI Hải Phòng về việc bị áp giá nhà cho thuê làm việc như với đối tượng sản xuất kinh doanh không đúng quy định.

Theo đó, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng được Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng yêu cầu ký lại hợp đồng thuê nhà sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất kinh doanh – dịch vụ.

Trụ sở VCCI Hải Phòng tại nhà số 10 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Trụ sở VCCI Hải Phòng tại nhà số 10 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng là nơi làm việc của Giám đốc VCCI Hải Phòng và các bộ phận nghiệp vụ.

Được biết, Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 2177/2016/TTg ngày 11 tháng 11 năm 2016 nêu rõ: “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là một tổ chức độc lập, phi Chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoạt động theo pháp luật Việt Nam, được hỗ trợ và giám sát của Nhà nước Việt Nam”.

Vì vậy, với chức năng, nhiệm vụ và vai trò của mình được nhà nước giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam không phải là một tổ chức trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng là cơ quan trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Khu vực duyên hải Bắc bộ gồm các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình và Hưng Yên.

Tất cả các hoạt động của VCCI Hải Phòng chỉ nhằm hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và là một kênh thông tin quan trọng thường xuyên phản ánh, báo cáo và đề xuất với thành phố và các địa phương tình hình khó khăn vướng mắc và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp để thành phố và các địa phương có biện pháp giải quyết tháo gỡ kịp thời nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng được UBND TP Hải Phòng giao nhiệm vụ: là một kênh tiếp nhận và tổng hợp vướng mắc, khó khăn và các kiến nghị của cộng động doanh nghiệp báo cáo UBND thành phố, phục vụ kịp thời Hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng tháng của Lãnh đạo thành phố. Chi nhánh thường xuyên phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các ngành liên quan thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cũng cần nêu rõ, ngày 24/7/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: đại diện Sở Tài chính,  Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất của Chi nhánh tại Trụ sở số 10 Đinh Tiên Hoàng, cũng đã xác nhận Trụ sở Chi nhánh là nơi làm việc của Giám đốc và một số bộ phận quản lý, có một phòng hội họp chung. Trụ sở Chi nhánh hoàn toàn không có hoạt động nào phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Vì vậy, việc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng coi Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng là một đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và áp giá thuê nhà với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng theo diện đơn vị kinh doanh là không đúng đối tượng, thiếu cơ sở pháp lý và không phù hợp với quy định chung của nhà nước.

Thiết nghĩ, UBND TP Hải Phòng, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà cần xem lại việc áp giá thuê nhà, đất đối với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại số 10 Đinh Tiên Hoàng Hải Phòng cho phù hợp. 

Báo DĐDN sẽ trở lại vấn đề này khi nhận được hồi âm từ phía các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng.

Đức Vũ

Tác giả: Đức Vũ
Nguồn: enternews.vn
Tin liên quan
Thị trường chứng khoán

VN-Index 586.53 +0.62 +0.11%

HNX-Index 88.97 +0.04 +0.05%

VS 100 113.50 +0.32 +0.28%

VS-Large Cap 194.39 0.00 0.00%

VS-Mid Cap 82.62 +0.34 +0.41%

VS-Small Cap 43.66 +0.02 +0.05%

VS-Micro Cap 40.04 +0.03 +0.07%

Liên kết chia sẻ: