Cần hỗ trợ hạ tầng cho doanh nghiệp nông nghiệp

Các cấp, ngành cần quan tâm hơn tới sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp sạch và cũng cần xem xét kỹ các văn bản, quy định để kịp thời hỗ trợ, tránh làm mất thời gian và cơ hội của doanh nghiệp.

Chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 và quy định tại Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 21/9/2016; Văn bản số 772/HDLN-NN&PTNT-KH&ĐT-TC ngày 11/5/2017 của Liên ngành về hướng dẫn các nội dung hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công theo đề án của Chính phủ.

Công ty CP Chế biến Thực phẩm Viways đã được tỉnh khi phê duyệt dự án đầu tư cơ sở giết mổ tập trung hiện đại cấp 1 của tại KDC Nhân Hậu, phường Chí Minh, Thị xã Chí Linh, Hải Dương với tổng vốn đầu tư trên 21 tỷ. Dự án thuộc diện được hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị theo quy định tại Văn bản 772/HDLN-NN&PTNT-KH&ĐT-TC.

Thế nhưng, hiện tại con đường dẫn vào khu dự án đang rất khó khăn, dù công ty đã tự đầu tư hơn 200 triệu để rải đường tạm thời đi lại, còn để các xe công vận chuyển hàng hóa vào nhà máy thì không thể đảm bảo. Công ty đã nhiều lần đề xuất nhưng chưa được hỗ trợ.

Thực tiễn đưa chính sách hỗ trợ hạ tầng đối với doanh nghiệp đang đầu tư dự án thuộc lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ là rất đúng nhưng sự liên kết, thấu hiểu của các cấp, ngành thực hiện là chưa sâu, dẫn tới việc áp dụng rất khó khăn.

Các cấp, ngành cần quan tâm hơn tới sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp sạch và cũng cần xem xét kỹ các văn bản, quy định để kịp thời hỗ trợ, tránh làm mất thời gian và cơ hội của doanh nghiệp.

Với các doanh nghiệp, việc quan tâm, hỗ trợ chính là nguồn động viên và hơn hết đã minh chứng sự thống nhất từ trên xuống, thể hiện tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nguyễn Mạnh Cường - Công ty CP Chế biến Thực phẩm Viways (Nguyễn Hà ghi)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường - Công ty CP Chế biến Thực phẩm Viways (Nguyễn Hà ghi)
Nguồn: enternews.vn
Tin liên quan
Thị trường chứng khoán

VN-Index 586.53 +0.62 +0.11%

HNX-Index 88.97 +0.04 +0.05%

VS 100 113.50 +0.32 +0.28%

VS-Large Cap 194.39 0.00 0.00%

VS-Mid Cap 82.62 +0.34 +0.41%

VS-Small Cap 43.66 +0.02 +0.05%

VS-Micro Cap 40.04 +0.03 +0.07%

Liên kết chia sẻ: