Cần đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Chi nhánh Xăng dầu Sơn La hiện nay có 32 cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La, với thị phần chiếm khoảng 65% toàn tỉnh.

Đồng thời là Doanh nghiệp nộp ngân sách lớn thứ 2 tỉnh Sơn La (chỉ sau Công ty thủy điện Sơn La) đạt 271 tỷ đồng năm 2018.

Tuy nhiên từ năm 2016, Chi nhánh Xăng dầu Sơn La đã có 8 Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu đã hết hạn thuê đất. Chi nhánh đã làm lại thủ tục thuê đất đã 3 năm nay mà vẫn chưa xong. Trong khi các cửa hàng đã kinh doanh từ lâu có cái đã 20 đến 30 năm rồi. Chi nhánh cũng đã được Thanh tra Sở tài nguyên và môi trường Sơn La kết luận Chi nhánh sử dụng đất đúng mục đích năm 2015. Do chưa được gia hạn thuê đất nên các cửa hàng của Chi nhánh chỉ được Sở Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu năm một (trước đây 5 năm) đã làm Chi nhánh phải mất rất nhiều thời gian với các thủ tục hành chính kéo dài.

Vì vậy tôi đề nghị Sở tài nguyên và môi trường Sơn La có phương hướng tháo gỡ các thủ tục hành chính để Chi nhánh được gia hạn thuê đất tại 8 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Hoàng Đông Dậu – Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Sơn La (Đỗ Hùng ghi)
 
 
 

Tác giả: Hoàng Đông Dậu – Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Sơn La (Đỗ Hùng ghi)
Nguồn: enternews.vn
Tin liên quan
Liên kết chia sẻ:
Video clip
Tiêu điểm