Galaxy Tab S7 | S7+: Chuyển chữ viết tay thành văn bản | Samsung