Diễn đàn bao gồm hai chủ đề chính :

Chủ đề 1 : Tổng quan về nền kinh tế và vai trò của phát triển thị trường hỗ trợ kinh doanh

Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế mới

Vai trò của chính phủ trong việc phát triển kinh doanh

Hoàn thành văn bản quy phạm pháp luật để tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển kinh doanh .

" Các chủ đề thảo luận và kiến ​​nghị với Chính phủ " bao gồm các vấn đề về vốn và hoạt động ngân hàng , cơ sở hạ tầng ( năng lượng , viễn thông , vận tải, hải quan) , vấn đề đầu tư và thương mại ( bao gồm cả nội dung liên quan đến luật doanh nghiệp, luật đầu tư, thuế , đất đai) ;

Doanh nghiệp địa phương phát triển kinh nghiệm

Chủ đề 2 : Kinh nghiệm trong sản xuất nâng cao năng lực ở một số doanh nghiệp

Tăng cường vai trò của quản lý trong kinh doanh ;

Làm thế nào để lựa chọn các lĩnh vực của hoạt động đầu tư

Kinh nghiệm trong việc mở rộng và tìm kiếm thị trường mới

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Thông tin về đánh giá sự phát triển kinh tế trong 10 năm qua được cung cấp và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm quốc gia được quy hoạch .

2. Các diễn đàn và hội nghị này được phát sóng và ghi do Đài truyền hình Việt Nam , Đài Tiếng nói Việt Nam và 50 cơ quan báo chí

3. Một nhóm 3 phiên dịch viên chuyên nghiệp đồng thời giải thích nội dung của diễn đàn.

4. Tất cả 500-700 người tham dự được cung cấp tai nghe sử dụng cho các chức năng giải thích đa ngôn ngữ ; một hệ thống thiết bị hiện đại dịch , màn hình , máy chiếu , video , máy tính và các dịch vụ khẩn cấp hiện đại cho các diễn đàn quốc tế .

5. Một đường dây nóng được sử dụng để giữ liên lạc với các diễn đàn và hệ thống thiết bị phục vụ cho Ban thư ký của diễn đàn bao gồm máy photocopy , máy in , máy tính để bàn và máy tính xách tay .

6. Trang trí đặc biệt và quảng cáo chung của diễn đàn bao gồm biểu ngữ dọc và ngang, tài liệu và các bảng quảng cáo được sử dụng cho các tài liệu quảng cáo của Invest forum2012 về phát triển kinh doanh.

7. Việc tiếp nhận tại Diễn đàn: Phòng khách VIP cho Đảng, lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ, loa và các trợ lý. Nó bao gồm việc tiếp nhận trước khi diễn đàn và trong thời gian 2 giờ giải lao. Có 2 nhân viên lễ tân cho khách VIP và 8 nhân viên lễ tân cho người tham dự tại Diễn đàn. Trong suốt thời gian của diễn đàn, nhân viên lễ tân kiểm soát hệ thống micro được đặt dọc theo con đường và nhận được tất cả các câu hỏi phản hồi.

8. Ban thư ký Diễn đàn: Thư ký tại Diễn đàn được chia thành 2 phòng ban thư ký gồm 3 dân tộc với 1 máy tính xách tay và 2 máy tính để bàn. Bản tóm tắt ban thư ký nội dung của Diễn đàn và dùng thử bản ghi bằng tiếng Anh và tiếng Việt, phục vụ cho xem xét các diễn đàn vào cuối ngày; in ngay lập tức, sao chụp và đăng ký theo dõi câu hỏi-câu trả lời.

9. An ninh tại các diễn đàn: Phối hợp với Bộ phận an ninh để đảm bảo an toàn trước và trong khi diễn đàn, lắp đặt thiết bị và khóa từ, đăng ký đại biểu, bảo đảm an ninh trong hội trường, phát hiện các vật liệu dễ cháy, tổ chức cán bộ quản lý ở tất cả các cửa ra vào của phòng