Tài liệu : Diễn Đàn Đầu Tư Phát Triển Doanh Nghiệp

Tài liệu trong diễn đàn 

Tài Liệu : Diễn Đàn Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp

Địa Điểm: Hilton Opera House Hanoi; Thời gian: 8:00 -12:00 am, 11/12/2012   

Quý vị chú ý : Tất cả các cơ quan có thể sử dụng các taì liệu và hình ảnh trong diễn đàn này, xin vui lòng ghi rõ tác giả và trang web đăng tải các tài liệu này , cảm ơn bạn .

Tin liên quan
Thị trường chứng khoán

VN-Index 586.53 +0.62 +0.11%

HNX-Index 88.97 +0.04 +0.05%

VS 100 113.50 +0.32 +0.28%

VS-Large Cap 194.39 0.00 0.00%

VS-Mid Cap 82.62 +0.34 +0.41%

VS-Small Cap 43.66 +0.02 +0.05%

VS-Micro Cap 40.04 +0.03 +0.07%

Liên kết chia sẻ: